Dane adresowe

KRAJOWE FORUM SAMORZĄDOWE
Adres siedziby:
ul. Gdańska 5; 85-005 Bydgoszcz
Adres korespondencyjny:
ul. Kutrowa 6; 85-435 Bydgoszcz
---------------------------------------------
NIP 953-23-36-521
KRS 0000046392

REGON 092481440
BANK PEKAO S.A. II O w Bydgoszczy

20 1240 3493 1111 0000 4297 7937
---------------------------------------------
tel. +48 525207189

tel. kom. +48 660440155
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

logo temida

Reklama

wizytowka ben nieruchomosci reklama mycie

Statystyka

Dzisiaj 31

Wczoraj 59

W tygodniu 90

W miesiącu 1072

Od początku 80540

baner 24 kfs

 

Apel ławników do Ministra Ziobro

Panie Ministrze Ziobro, od dnia 3 lipca 2021 roku weszły w życie przepisy ustawy z dnia 28.05. 2021 roku o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz nie których ustaw Dz.U.2021 poz. 1090 , zgodnie z którymi w okresie obowiązywania stanu zagroże-nia epidemicznego albo stanu epidemii oraz w ciągu roku od odwołania , w sprawach rozpoznawczych według przepisu ustawy z dnia 17.11.1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego , w pierwszej i drugiej instancji sąd rozpoznaje sprawy w składzie jednego sędziego i co ciekawe nie dotyczy to innych wydziałów.

 

Wprowadzając takie zmiany , ograniczony został zagwarantowany w art. 182 Konstytucji RP udział ławnika , czynnika społecznego w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości . Postawa Ministra Sprawiedliwości oddalająca od sądów prowadzi do deprecjacji sędziów społecznych . Regulacje te , są także niezgodne z przepisami prawa o ustroju sądów powszechnych /Dz.U.2020 poz.2072/, które mówią ,iż udział odbywa się przez ławników pochylających się nad sprawami przed sądami I instancji . Ograniczona została także możliwość zadecydowania przez prezesa sądu lub przewodniczącego składu orzekającego ,czy dana sprawa z uwagi na swoją wyjątkową złożoność i charakter powinna być jednak rozpoznana z udziałem ławników jak to się ma w innych krajach Europy . Niepokojącym jest fakt dalszego ograniczania udziału czynnika społecznego w sądach powszechnych .

Z bliżej nie znanych zainteresowanym osobom i instytucjom powodów , a zwłaszcza Krajowej Radzie Ławniczej , Ogólnopolskiej Radzie Ławniczej 2020 , Krajowemu Forum Samorządowemu oraz Radom Ławniczym Sądów Okręgowych i Rejonowych , z tego prze-pisu wyłączeni zostali ławnicy w procesach karnych . Taka niekonse-kwencja budzi wątpliwości na gruncie koncepcji racjonalnego pra-wodawcy . Jeśli Ministerstwo Sprawiedliwości dostrzega potrzebę wyeliminowania na czas obowiązywania stanu zagrożenia epide-micznego albo stanu epidemii oraz w ciągu roku od odwołania , ławników z sądów cywilnych , to dla czego nie dostrzega takiej potrzeby w innych postępowaniach , tj. w procesach karnych .

Mając na uwadze powyższe , zwracamy się do Pana o odpowiedź na następujące pytania :
1/. dlaczego wprowadzono tak drastyczne i wyjątkowe przepisy , ograniczające udział czynnika społecznego w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości dopiero po 14 miesięcy po ogłoszeniu w Polsce stanu epidemii ?
2/. Co było powodem wprowadzenia przepisu wyłączającego od orzekania ławników w wydziałach cywilnych I i II instancji , pomijając ławników w wydziałach karnych ? Dlaczego zdecydowano się na wprowadzenie w życie przepisu , wyłączającego od pracy tylko ławników z wydziałów cywilnych ?
3/. Czy z uwagi na zniesienie w większości przez Premiera i Ministra Zdrowia obostrzenia i restrykcje pandemiczne , Ministerstwo Sprawiedliwości zmieni niezwłocznie przepisy , które przywrócą wszystkich ławników do orzekania w wydziałach , gdzie teraz rozpoznawane są sprawy wyłącznie w składach jednego sędziego , bez udziału sędziów - ławników ?
4/. Czy zostanie zmieniony przepis pozbawiający ławników prawa do orzekania w ciągu roku od odwołania obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ? Czy ławnicy wrócą do orzekania z dniem odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ?

W imieniu zainteresowanych - Benedykt Partyka przewodniczący Rady Ławniczej Sądu Okręgowego w Bydgoszczy oraz prezes zarządu krajowego KFS .