Dane adresowe

KRAJOWE FORUM SAMORZĄDOWE
Adres siedziby:
ul. Gdańska 5; 85-005 Bydgoszcz
Adres korespondencyjny:
ul. Kutrowa 6; 85-435 Bydgoszcz
---------------------------------------------
NIP 953-23-36-521
KRS 0000046392

REGON 092481440
BANK PEKAO S.A. II O w Bydgoszczy

20 1240 3493 1111 0000 4297 7937
---------------------------------------------
tel. +48 525207189

tel. kom. +48 660440155
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

logo temida

Reklama

wizytowka ben nieruchomosci reklama mycie

Statystyka

Dzisiaj 86

Wczoraj 41

W tygodniu 402

W miesiącu 981

Od początku 78297

Dane techniczne są informacją publiczną: wyrok WSA

Przepisy ustaw ustrojowych (art. 11 b ustawy o samorządzie gminnym, art. 8a ustawy o samorządzie powiatowym i art. ustawy o samorządzie województwa), art. 61 Konstytucji oraz art. 3 ustawy o dostępie do informacji publicznej stanowią, że – w ramach zasady jawności działania organów władzy publicznej – obywatelom przysługuje prawo do wstępu na posiedzenia kolegialnych organów władzy. Uprawnienie to obejmuje również możliwość rejestrowania przez mieszkańców przebiegu tego rodzaju posiedzeń.

Czytaj więcej: Dane techniczne są informacją publiczną: wyrok WSA

Zbiórki publiczne

W dniu 17 marca Sejm przegłosował nową ustawę o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych, akceptując poprawki zgłoszone do tego tekstu przez senatorów 20 lutego (głównie o porządkującym charakterze). Zakończyło to prace parlamentarne nad projektem przygotowanym w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji, który trafił do Sejmu 16 września 2013 roku                        W przygotowanie dokumentu zaangażowanych było także wiele organizacji pozarządowych. Do możliwości wejścia w życie przepisom brakuje jeszcze tylko podpisu Prezydenta RP. Stanowi to poważny krok w stronę ułatwienia zbierania środków na prowadzoną działalność statutową wielu organizacjom pozarządowym i odejścia w tym zakresie od dawno już zdezaktualizowanych zasad. Obowiązująca do tej pory ustawa o zbiórkach publicznych pochodzi bowiem jeszcze z 1933 roku.
 

O samym projekcie ustawy pisaliśmy już na łamach tego monitoringu . Głównym jej celem jest uproszczenie całej procedury związanej z organizacją zbiórek i uzyskiwaniem formalnej zgody na ich przeprowadzenie. Zaproponowane w niej zmiany przede wszystkim dostosowują cały proces do nowej rzeczywistości czasów Internetu i władzy wspomagającej działalność społeczeństwa obywatelskiego zamiast ją reglamentować. Przypomnijmy, że głównym przewidzianym w ustawie ułatwieniem jest uwarunkowanie organizacji zbiórki od poinformowania o takim zamiarze Ministra właściwego do spraw Administracji minimum na trzy dni przed datą planowanej zbiórki (do tej pory należało m.in. uzyskać jego zgodę). Ponadto, można tego dokonać poprzez rejestrację zbiórki na specjalnie do tego przeznaczonym portalu internetowym, gdzie podać należy czas, miejsce i nazwę organizatora oraz cel jej przeprowadzenia.

Czytaj więcej: Zbiórki publiczne

Czy mieszkańcy Śląska uzyskają prawo do inicjatywy uchwałodawczej?

Problem prawa do inicjatywy uchwałodawczej mieszkańców jednostek samorządu terytorialnego systematycznie powraca. W naszym biuletynie opisywaliśmy już kontrowersyjne orzeczenia organów administracyjnych i sądów dotyczące dopuszczalności tej instytucji. Przypomnijmy, że w opinii niektórych z nich prawo nie zezwala na to, by mieszkańcy jednostek samorządowych wnosili projekty uchwał pod obrady ich organów stanowiących. Stanowisko to można streścić, przywołując następującą wypowiedź Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, będącą uzasadnieniem do wyroku wydanego 3 kwietnia 2006 r.: „Brak w ustawie o samorządzie gminnym regulacji odnoszących się do przyznania mieszkańcom prawa do wnoszenia pod obrady rady projektów uchwał ocenić należy jako wybór ustawodawcy; jego milczenie należy interpretować w tym przypadku jako brak zgody na taką formę sprawowania władzy przez mieszkańców gminy.” Powodem, dla którego odmawia się mieszkańcom prawa inicjatywy uchwałodawczej, jest zatem brak jednoznacznego uregulowania tej kwestii na poziomie ustawowym. W efekcie w części jednostek samorządu terytorialnego mieszkańcom w ogóle nie przyznano takiego uprawnienia, w części natomiast jest ono usankcjonowane, choć jego realizacja odbywa się na zróżnicowanych zasadach. Badanie zrealizowane na przełomie 2011 i 2012 roku na próbie 193 gmin pokazało, że w statutach 53,3% z nich nie unormowano kwestii inicjatywy uchwałodawczej obywateli.

Czytaj więcej: Czy mieszkańcy Śląska uzyskają prawo do inicjatywy uchwałodawczej?

Naruszenie ciszy wyborczej: wyrok sądu rejonowego

Możliwość wyrażania przez mieszkańców swoich opinii na temat lokalnych spraw jest jednym z „warunków wstępnych” partycypowania w życiu lokalnej społeczności. Rolę forów, na których mieszkańcy wymieniają się swoimi opiniami dotyczącymi spraw publicznych, pełnią częstokroć rozmaite strony internetowe dotyczące tematyki lokalnej. Z tym wiąże się jednak problem odpowiedzialności za wypowiedzi naruszające określone dobra czy też przepisy prawa. Przykładem takich wypowiedzi mogą być komentarze naruszające ciszę wyborczą.

Czytaj więcej: Naruszenie ciszy wyborczej: wyrok sądu rejonowego

Podkategorie